These are the lessons available for :

Primary School,
Year 3,
You are currently seeing lessons for : Primary School and Year 3 .
Year 3 Social Studies

PROGETT DWAR IL-PANDEMIJA TAL-COVID-19

‘Iddiżinja poster għal żmien il-pandemija tal-COVID-19’. / ‘Design a poster for these times of the COVID-19 pandemic’

View Lesson
Year 3 Maltese

Qari – It-Tfal Jgħinu fix-Xogħol tad-Dar

Hawnhekk it-tfal se jitħarrġu fil-ħila tal-qari fejn permezz tas-silta se jidraw jaqraw bis-sens u b’kunfidenza filwaqt li jisiltu t-tagħrif meħtieġ biex jirrispondu mistoqsijiet dwar silta.

View Lesson
Year 3 Maltese as a Foreign Language

Smigħ – L-Iskola

It-tfal se jisimgħu kliem li għandu x’jaqsam mal-iskola.

View Lesson
Year 3 Maltese as a Foreign Language

Smigħ – Il-Post fejn Ngħix

It-tfal se jisimgħu kliem li għandu x’jaqsam mal-Post fejn Ngħix.

View Lesson
Year 3 Maltese as a Foreign Language

Smigħ – Vokabularju marbut mal-ikel

It-tfal se jisimgħu kliem li għandu x’jaqsam mal-ikel.

View Lesson
Year 3 Maltese

Kitba – Tliet Nisa

It-tfal se jużaw il-ħila tal-kitba. Permezz ta’ stampa se jiddiskutu x’qed jaraw u wara jiktbu dwarha.

View Lesson
Year 3 Maltese

Kitba – Lejla fid-Dar

It-tfal se jużaw il-ħila tal-kitba. Permezz ta’ stampa se jiddiskutu x’qed jaraw u wara jiktbu dwarha.

View Lesson
Year 3 Maltese

Kitba – Ix-Xita

It-tfal se jużaw il-ħila tal-kitba. Permezz ta’ stampa se jiddiskutu x’qed jaraw u wara jiktbu dwarha.

View Lesson
Year 3 Maltese

Kitba – Ir-Ritratt

It-tfal se jużaw il-ħila tal-kitba. Permezz ta’ stampa se jiddiskutu x’qed jaraw

View Lesson
Year 3 Maltese

Kitba – Il-Pizza

It-tfal se jużaw il-ħila tal-kitba. Permezz ta’ stampa se jiddiskutu x’qed jaraw u wara jiktbu dwarha.

View Lesson
Year 3 Maltese

Kitba – Il-Festin

It-tfal se jużaw il-ħila tal-kitba. Permezz ta’ stampa se jiddiskutu x’qed jaraw u wara jiktbu dwarha.

View Lesson
Year 3 Maltese

Kitba – Ħdejn il-Baħar

It-tfal se jużaw il-ħila tal-kitba. Permezz ta’ stampa se jiddiskutu x’qed jaraw u wara jiktbu dwarha.

View Lesson
Year 3 Maltese

Kitba -Ħarġa fil-Kampanja

It-tfal se jużaw il-ħila tal-kitba. Permezz ta’ stampa se jiddiskutu x’qed jaraw u wara jiktbu dwarha.

View Lesson
Year 3 PSCDYear 4 PSCD

Healthy vs Junk Food

This is a Media Education and PSCD lesson about the need to work more on eating Healthy and less Junk Food.

View Lesson
Year 3 Social Studies

Means of Transport in the Past – The Harbour Ferries

I can give examples of means of transport in the past and explore change and continuity in this area of everyday life.

View Lesson
Year 3 PSCD

Taking care of our teeth

As part of a healthy lifestyle students are to learn on the importance of how to brush one’s teeth well and how to do so.

View Lesson
Year 3 Physical EducationYear 4 Physical Education

Physical Home Workout 6: Yr 3-4

These are home workouts from PE teacher Mr. Darren from St. Benedict College. Workouts last between 10- 60 minutes. Choose one and keep on moving! These are workouts that can be done by the both children and parents!

View Lesson
Year 3 Physical EducationYear 4 Physical Education

Physical Home Workout 5: Yr 3-4

These are home workouts from PE teacher Mr. Darren from St. Benedict College. Workouts last between 10- 60 minutes. Choose one and keep on moving! These are workouts that can be done by the both children and parents!

View Lesson
Year 3 Social Studies

L-ILMA…..nibżgħu għalih!

Kapaċi nifhem għaliex l-ilma huwa tant prezzjuż fil-ħajja tagħna u li rridu dejjem nibżgħu għalih.

View Lesson
Year 3 Religion

Għandna bżonn lil xulxin – 8.8

F’din il-lezzjoni ser nirrevedu x’nifhmu meta ngħidu li ‘tħenn’. Meta naħfru lil dawk li jkunu naqsuna nkunu qegħdin inħennu għall-oħrajn u dan iridu Ġesù li hu wkoll ħafer. Jekk inħobbu lil Ġesù rridu nitbiegħdu mid-dnub u dan jgħinna nħossuna ferħanin. Se nifhem ukoll li aktar kemm ngħin lil dawk ta’ madwari, aktar inħossni ferħana u nkun nista’ ngħix fil-paċi mal-oħrajn. Hekk inkun qiegħda nuri wkoll li napprezza lil dawk ta’ madwari.

View Lesson
Year 3 Spiritual DevelopmentYear 4 Spiritual Development

Barmil ta’ Ndiema

Matul dan il-ħin ta’ tagħlim, il-parteċipanti huma mistiedna jiftakkru meta u għal xiex talbu maħfra riċentament. Hekk kif jirrifflettu dwar dak li jiddispjaċihom, se jgħinhom jagħrfu li mhux la kemm tgħid ‘jiddispjaċini’ imma wkoll trid tkun ħierġa mill-qalb għax inkella ma tkun tfisser xejn. L-għan ta’ din il-lezzjoni hu li l-parteċipanti jitolbu apoloġija ta’ vera billi jagħmlu bidliet konkreti fl-imġiba tagħhom.

View Lesson
Year 3 Physical Education

Skipping rope

I can step and skip a rope.

View Lesson
Year 3 EnglishYear 4 English

Escape Room

Do you wish to give your little one a reason to read and solve puzzles? Then try this out. It involves some preparations but believe you me, it’s worth it! They will have a blast whilst learning!

View Lesson
Year 3 Religion

Inħennu għall-oħrajn – 8.7

F’din il-lezzjoni ser naraw it-tifsira tal-kelma ‘tħenn’, se naraw atti ta’ ħniena differenti u r-riżultat wara li wieħed jagħmel dan. Tajjeb li naraw kif nistgħu nħennu u kif ser ngħinu lil min hu fil-bżonn.

View Lesson
Year 3 PSCD

Taking care of our environment

Students will understand the importance of taking care of the environment. They will identify ways how to protect the environment.

View Lesson
Year 3 Spiritual DevelopmentYear 4 Spiritual Development

Sorry Bin

During this learning time, participants will be invited to recall when and for what, they asked for forgiveness recently. Reflecting on what they were sorry about, will help them recognise that saying sorry without meaning it is worthless. The lesson aims at having its participants practice meaningful apologies by doing concrete changes in their behaviour.

View Lesson
Year 3 Maths

Data Handling – Carroll Diagrams

This lesson provides young mathematicians with an opportunity to read and interpret a Carroll Diagram.
During this lesson children will sort and classify animals in the Carroll diagram according to the given characteristics.

View Lesson
Year 3 EnglishYear 4 English

Food and Drink (Part 1) Stay-at-home Resource Pack for Years 3-4

This English Resource Pack includes a series of lessons which are meant to be done in one school week (5 days) in slots of around 40 minutes. This is the second resource pack for the topic ‘Food and Drink’.

View Lesson
Year 3 Religion

X’irid minna Ġesù? – 8.6

F’din il-lezzjoni ser inkunu nafu liema huma l-Beatitudnijiet, u nitgħallmu dak li qalilna Ġesù dwar il-ferħ. Ser niddiskutu l-beatitudnijiet / versi differenti permess ta’ eżempji fil-ħajja tagħna.

View Lesson
Year 3 Maths

Fractions – finding halves and quarters in Shapes.

I can recognise and name one half and one quarter and can recognise these in shapes.
I recognise unit fractions (half and quarter) in shapes

View Lesson
Year 3 Maths

Measuring Capacity

This lesson presents an opportunity for junior mathematicians to learn and understand the vocabulary related to capacity. Children will be able to use language such as more or less to compare two quantities. Then comparing more than two quantities, by making direct comparisons. This is done by measuring, filling and emptying containers.

View Lesson
Year 3 Maths

Odd and even numbers up to 100

Student will recognise odd and even numbers up to 100 first by pairing concrete objects and then by recognising the pattern on the number grid. Once understanding this pattern, the student will be able to determine whether a number is even or odd without using concrete objects or referring to the grid.

View Lesson
Year 3 Maths

Missing Number in Addition (up to 100)

Children will understand the meaning of such a number sentence: 7+__=15. They will understand that this means that one has to identify the missing number so that together with the other number in the sum make up the answer. They will be presented with different ways of solving this.

View Lesson
Year 3 Maths

Tally Charts

This lesson aims to help students sort, organize and classify data in a tally chart. Drawing tally marks should be appreciated as an easy and organized way of keeping count. Students should understand that tally marks are organized in groups of five, as in this way keeping track of the total is much easier.
Important key words during lesson: Tally Charts, Tally Marks , Frequency.
Point of Interest: Humans were making tally marks on wood and bone as a means of counting, as early as 40,000 years ago.

View Lesson
Year 3 Physical Education

Enjoying skipping to the fullest

Each pupil learns the basic skills of skipping as this is a very healthy way of exercise. It helps in agility, balance and coordination.

View Lesson
Year 3 Religion

Id-drittijiet u d-dmirijiet – 8.5

Illum ser nitgħallmu x’inhuma d-dmirijiet u x’inhuma d-drittijiet u d-differenza bejniethom. Se naraw ukoll l-importanza tagħhom it-tnejn f’ħajjitna inkunu kuntenti Irridu nitgħallmu li għalkemm napprezzaw lil min jagħtina dak li hu dritt għalina, imma aħna rridu nkunu lesti li nagħmlu dawk li huma d-dmirijiet tagħna wkoll.

View Lesson
Year 3 Maltese as a Foreign Language

Smigħ – Il-Familja

It-tfal se jisimgħu kliem li għandu x’jaqsam mal-familja.

View Lesson
Year 3 Maltese as a Foreign Language

Smigħ – Il-Ħwejjeġ

It-tfal se jisimgħu kliem li għandu x’jaqsam mal-ħwejjeġ.

View Lesson
Year 3 Maltese

Smigħ – Il-Familja

It-tfal se jitħarrġu fil-ħila tas-smigħ billi jisimgħu silta u wara jwieġbu l-mistoqsijiet dwarha.

View Lesson
Year 3 Physical EducationYear 4 Physical Education

Physical Home Workout 4: Yr 3-4

These are home workouts from PE teacher Mr. Darren from St. Benedict College. Workouts last between 10- 60 minutes. Choose one and keep on moving! These are workouts that can be done by the both children and parents!

View Lesson
Year 3 Maths

Fractions (Halves and Quarters)

This lesson introduces the concept of half and quarter using familiar items/objects.
Pupils can recognize and name one half (1/2) of a whole (item/shape/number) which is divided into two equal parts.
Pupils can recognize and name a quarter (1/4) of a whole (item/shape/number) which is divided into four equal parts.

View Lesson
Year 3 Social Studies

Meta naħdmu flimkien

Nitkellmu dwar il-gruppi u nesploraw il-benefiċċji ta’ meta naħdmu flimkien fi gruppi.

View Lesson
Year 3 PSCD

Keeping safe at home and outside

Students will understand the importance of safety. They will reflect on different sorts of risks which could be found at home and outside. They shall be able to learn how to make safe choices in order to remain safe.

View Lesson
Year 3 EnglishYear 4 English

Time to Travel (Part 2) Stay-at-home English Resource Pack for Years 3-4

This English Resource Pack includes a series of lessons which are meant to be done in one school week (5 days) in slots of around 40 minutes. This is the second resource pack for the topic ‘Time to Travel’.

View Lesson
Arrays
Year 3 Maths

Array and Add

During this activity junior mathematicians will have the opportunity to work with arrays and repeated addition. This is an important step towards understanding multiplication and division.

View Lesson
Year 3 Maths

Mass: Measure and Compare

This lesson provides junior mathematicians the opportunity to use, read and write the vocabulary related to mass.
The task will provide practice to estimate, measure and compare masses using non standard units

View Lesson
Year 3 Religion

Min qed jgħinna nikbru? – 8.4

F’din il-Iezzjoni se nkomplu napprezzaw l-affarijiet sbieħ li jagħmlu għalina n-nies ta’ madwarna. Biex nuru dan l-apprezzament m’għandniex għalfejn nixtru rigali. Hu biżżejjed li ngħidu ‘Grazzi’ mill-qalb. u l-għajnuna tagħna tkun qed tagħmel ġest sabiħ.

View Lesson
Year 3 Maths

Comparing and Ordering Numbers

Students will compare and order whole numbers up to 100.
They will compare pairs of numbers using both the place value and also by using the hundred grid. They will then proceed to ordering bigger sets of numbers.

View Lesson
Year 3 Maths

Reading the Clock to the Hour and Half Hour

This lesson presents an opportunity for junior mathematicians to learn how to read the time to the hour and half hour on an analogue clock while practice telling time from both analogue and 12-hour digital clocks. Students can take the opportunity to use a clock face or construct one of their own to enhance hands on learning. (The activity of constructing a clock face can be found from Teleskola – Year 1 Mathematics – Reading Time to the o’clock).

View Lesson
Year 3 PSCD

Jobs – revision of topic

The lesson will be a good way to revise what the students did about ‘Jobs within the school and in the community’.

View Lesson