These are the lessons available for :

Primary School,
Year 5,
You are currently seeing lessons for : Primary School and Year 5 .
Year 5 Ethics

Term 1 Lesson 11: Passing a Fair Judgement

The objective of this lesson is for students to apply the notions described in the previous lessons, i.e. judging the act and/or actor, knowing the motive/intention of the actions, taking into consideration the facts (and not opinions) and the level of responsibility and free will, to pass a fair judgement as much as possible.

View Lesson
Year 5 Ethics

Term 1 Lesson 10: Facts versus Opinions

The objective of this lesson is for students to distinguish between facts and value judgement (opinion).

View Lesson
Year 5 Ethics

Term 1 Lesson 9: Judging Persons and Judging Actions

The objective of this lesson is for students to distinguish the difference between judging persons and judging actions.

View Lesson
Year 5 Ethics

Term 1 Lesson 8: Good and Right actions

The objective of this lesson is for students to illustrate the distinction between good and right actions.

View Lesson
Year 5 Ethics

Term 1 Lesson 7: Virtuous People

The objective of this lesson is for students to explore examples of virtuous people.

View Lesson
Year 5 Ethics

Term 1 Lesson 6: How Should People be Treated?

The objective of this lesson is for students to distinguish between treating people as means and treating them as ends.

View Lesson
Year 5 Ethics

Term 1 Lesson 5: The Three Little Pigs

The objective of this lesson is for students to distinguish between intrinsic and instrumental values and give some examples of each.

View Lesson
Year 5 Ethics

Term 1 Lesson 4: The Stone Soup

The objective of this lesson is for students to elicit some intrinsic values from the story provided.

View Lesson
Year 5 Ethics

Term 1 Lesson 3: Intrinsic and Instrumental Values

The objective of this lesson is for students to distinguish between intrinsic and instrumental values and give examples of each.

View Lesson
Year 5 Ethics

Term 1 Lesson 2: Values

The objective of this lesson is for students to distinguish between virtues and values, and give examples.

View Lesson
Year 5 Ethics

Term 1 Lesson 1: Virtues

The objective of this lesson is for students to learn how to identify virtues and give some examples of them.

View Lesson
Year 5 Maltese

Smigħ – It-Traġedja tat-Titanic

It-tfal se jħaddmu l-ħila tas-smigħ billi jisimgħu silta u wara jwieġbu mistoqsijiet dwarha.

View Lesson
Year 5 Maltese

Smigħ – It-Tifla l-Imqarqċa

It-tfal se jħaddmu l-ħila tas-smigħ billi jisimgħu silta u wara jwieġbu mistoqsijiet.

View Lesson
Year 5 PSCD

Keeping healthy – Dental Hygiene

Students will revise what they know about dental hygiene and think about ways of living in a healthy way, including dental hygiene.

View Lesson
Year 5 Maltese

Grammatika – Mudelli tal-għ u h fin-nofs tal-kelma

It-tfal se jitgħallmu kif jiktbu n-nomi bl-għ u l-h fin-nofs permezz tal-użu ta’ mudelli.

View Lesson
Year 3 PSCDYear 4 PSCD

Healthy vs Junk Food

This is a Media Education and PSCD lesson about the need to work more on eating Healthy and less Junk Food.

View Lesson
Year 5 Maltese

Grammatika – L-Omofoni

It-tfal se jitgħallmu jorbtu l-kitba mat-tifsira ta’ xi nomi u verbi li jkunu kkonjugati fil-perfett, inklużi dawk li jkollhom l-għ u l-h, u li jinstemgħu l-istess.

View Lesson
Year 5 Maltese

Grammatika – L-Appostrofu

It-tfal se jitgħallmu li l-appostrofu jintuża fl-aħħar ta’ xi verbi minflok l-għ li ma tinkitibx fl-aħħar.

View Lesson
Year 5 Physical EducationYear 6 Physical Education

Physical Home Workout 6: Yr 5-6

These are home workouts from PE teacher Mr. Darren from St. Benedict College. Workouts last between 10- 60 minutes. Choose one and keep on moving! These are workouts that can be done by the both children and parents!

View Lesson
Year 5 Physical EducationYear 6 Physical Education

Physical Home Workout 5: Yr 5-6

These are home workouts from PE teacher Mr. Darren from St. Benedict College. Workouts last between 10- 60 minutes. Choose one and keep on moving! These are workouts that can be done by the both children and parents!

View Lesson
Year 4 PSCDYear 5 PSCD

Peace – Love – Joy

This is a three subject lesson involving Media Education – Religious Studies – PSCD about three common and related and very important subjects. The importance of Peace, Love and Joy between ourselves and the World in General.

View Lesson
Year 5 PSCD

Use medicine correctly!

Students will learn about the importance of taking medicine only when necessary, especially antibiotics, that medicine can come in different forms and that prevention is better than cure, so leading a healthy lifestyle is so important.

View Lesson
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Barmil ta’ Ndiema

Matul dan il-ħin ta’ tagħlim, il-parteċipanti huma mistiedna jiftakkru meta u għal xiex talbu maħfra riċentament. Hekk kif jirrifflettu dwar dak li jiddispjaċihom, se jgħinhom jagħrfu li mhux la kemm tgħid ‘jiddispjaċini’ imma wkoll trid tkun ħierġa mill-qalb għax inkella ma tkun tfisser xejn. L-għan ta’ din il-lezzjoni hu li l-parteċipanti jitolbu apoloġija ta’ vera billi jagħmlu bidliet konkreti fl-imġiba tagħhom.

View Lesson
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Sorry Bin

During this learning time, participants will be invited to recall when and for what, they asked for forgiveness recently. Reflecting on what they were sorry about, will help them recognise that saying sorry without meaning it is worthless. The lesson aims at having its participants practice meaningful apologies by doing concrete changes in their behaviour.

View Lesson
Year 5 Physical Education

Athletics

I can maintain proper technique whilst running at speed. I know every step of the starting position.

View Lesson
Year 3 EnglishYear 4 English

Escape Room

Do you wish to give your little one a reason to read and solve puzzles? Then try this out. It involves some preparations but believe you me, it’s worth it! They will have a blast whilst learning!

View Lesson
Year 5 Social Studies

Fishing for Lampuki

Discovering how Lampuki are caught during the Lampuki season, as part of the work of fishermen working in the Maltese fishing industry.

View Lesson
Tallying
Year 5 Maths

Data Handling – Tally and Frequency Tables

This lesson provides older mathematicians with an opportunity to solve a given problem by collecting, sorting, classifying and organising information in a table (including tally and frequency). Furthermore they will be given the opportunity to discuss and explain results.
During this lesson children will sort animals according to the type of animal, record data by tallying and filling in the frequency chart provided. A discussion about the data organised in the table will follow.

View Lesson
Year 5 Maths

Practising Perimeter and Area

This lesson presents an opportunity for junior mathematicians to measure and calculate perimeter and area of simple shapes.

View Lesson
Year 5 Maths

Reading and Using a Calendar

This lesson provides junior mathematicians with the opportunity to read and use a calendar. Furthermore students will be practising their addition and multiplication skills in order to create arrays (arrays are an arrangement of objects, pictures, or numbers in columns and rows – useful representations of multiplication concepts).

View Lesson
Year 5 Maths

Classifying triangles according to the length of their sides

Through this lesson our junior mathematicians should be able to classify triangles according to the length of their sides as well as learn the names of these different triangles, that is, equilateral, isosceles and scalene.

View Lesson
Year 5 Maths

Measuring and Comparing angles using an Angle Eater

Throughout this hands-on lesson junior mathematicians will be able to identify and distinguish between acute, obtuse and right angles.

View Lesson
Year 5 Social Studies

Niċċelebraw il-Festi Nazzjonali Maltin

Nidentifikaw u nesploraw ir-raġunijiet għaliex isiru ċ-ċelebrazzjonijiet prinċipali fil-pajjiz u fil- komunità tagħna u nesploraw l-importanza tal-festi nazzjonali Maltin.

View Lesson
Year 5 Physical EducationYear 6 Physical Education

Physical Home Workout 5: Yr 5-6

These are home workouts from PE teacher Mr. Darren from St. Benedict College. Workouts last between 10- 60 minutes. Choose one and keep on moving! These are workouts that can be done by the both children and parents!

View Lesson
Year 5 Maltese

Kitba- L-Ittri Elettroniċi u Stampati

It-tfal se jitgħallmu jiktbu ittri elettroniċi u stampati.

View Lesson
Year 5 EnglishYear 6 English

MEDIA: Stay-at-Home English Resource Pack for Years 5-6

This English Resource Pack includes a series of lessons which are meant to be done in one school week (5 days) in slots of around 40 minutes. This topic is spread over one scholastic week.

View Lesson
Year 5 Maths

Multiplication – Multiplying integers by 10, 100 and 1000.

This lesson provides junior mathematicians with an opportunity to multiply any integer by 10, 100 or 1000.

View Lesson
Year 5 PSCD

Time management

The lesson will enable the students to reflect on how they manage their time. Students will learn how to organise their time better, how to prioritize and balance their commitments.

View Lesson
Id-dar Komuni Taghna thumbnail
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Id-Dar Komuni Tagħna

Matul dan il-ħin ta’ tagħlim il-parteċipanti huma mistiedna, jiddentifikaw li d-Dinja hija d-dar komuni tagħna. Filwaqt li japprezzaw is-sbuħija tagħha, ser jirrikonoxxu li aħna l-umani qegħdin neqirdu darna b’diversi modi. Il-parteċipanti ser jirrifflettu fuq azzjonjiiet sempliċi favur l-ambjent sostenibbli li huma jistgħu jagħmlu biex isewwu l-ħsara li saret lid-dinja kemm għall-ġid tagħna kif ukoll għall-ġenerazzjonijiet futuri.

View Lesson
Id-dar Komuni Taghna thumbnail
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Our Common Home

During this learning time, participants will be invited to identify Earth as our common home. While appreciating its beauty they are to recognize that we humans are destroying our common home in various ways. Participants are to reflect on simple eco-actions which they can make to restore our Earth for us and for future generations.

View Lesson
Year 5 Maltese

Grammatika – In-Negattiv

It-tfal se jitgħallmu kif jagħmlu n-negattiv ta’ verbi sħaħ u dgħajfin inklużi dawk bl-għ u l-h fl-imperfett u l-perfett.

View Lesson
Year 5 Maltese

Grammatika – Il-Prepożizzjonijiet lil/lill-,bħal/bħall-,għal/għall-

It-tfal se jitgħallmu jiktbu l-prepożizzjonijiet għall-/għal, bħall-/bħal, lill-/lil.

View Lesson
Year 5 Maltese

Fehim mill-Qari – Vaganza fl-Eġittu

Hawnhekk it-tfal se jitħarrġu fil-ħila tal-qari fejn permezz tas-silta se jidraw jaqraw bis-sens u b’kunfidenza filwaqt li jisiltu t-tagħrif meħtieġ biex jirrispondu mistoqsijiet dwar silta.

View Lesson
Empty plate featured image
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Platt Vojt

Matul dan il-ħin ta’ tagħlim, il-parteċipanti huma mistiedna jiddeskrivu, jiftakru fit-togħma u jkunu grati għall-ikell favorit tagħhom. Meta jirrelataw it-togħma tajba ma’ kemm iħossuhom tajjeb wara li jieklu l-ikel favorit tagħhom, il-parteċipanti huma mistiedna jiftakru fin-nuqqas ta’ ikel u fil-ġuħ li jeżisti madwar id-dinja minħabba inġustizzja u kilba ekonomika. L-għan ta’ din il-lezzjoni hu li jħeġġiġna biex niġġieldu kontra l-inġustizzja u l-kilba ekonomika b’kull mod, inkluż bit-talb.

View Lesson
Empty plate featured image
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Empty Plate

During this learning time, participants are invited to describe, recall the taste, and be grateful for their favourite food. While relating this good taste to the good mood which follows after eating their favourite meals, participants will then be reminded of the worldwide famine and hunger resulting from injustice and economic-greed. This lesson’s main aim is to awaken our inner spirits to fight against injustice and economic greed with all our might, including that of prayer.

View Lesson
Year 5 Maltese

Taħdit- Id-Direzzjonijiet

It-tfal se jużaw il-ħila tat-taħdit biex jagħtu direzzjoni.

View Lesson
Year 5 Physical EducationYear 6 Physical Education

Physical Home Workout 3: Yr 5-6

These are home workouts from PE teacher Mr. Darren from St. Benedict College. Workouts last between 30- 60 minutes. Choose one and keep on moving! These are workouts that can be done by both children and parents!

View Lesson
Year 5 Physical EducationYear 6 Physical Education

Physical Home Workout 2: Yr 5-6

These are home workouts from PE teacher Mr. Darren from St. Benedict College. Workouts last between 30- 60 minutes. Choose one and keep on moving! These are workouts that can be done by both children and parents!

View Lesson
Year 5 Physical Education

Different gymnastics rolls

To teach pupils to perform basic gymnastics rolls and apply them even into other sports and games.

View Lesson
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Bnadar ta’ Talb

Matul dan il-ħin ta’ tagħlim, il-parteċipanti huma mistiedna jiddentifkaw l-użu tal-bnadar u kif jagħmlu hekk jirrelataw il-bnadar mal-pajjiżi rispettivi. Kull pajjiż għandu l-poplu, l-abitat, il-kultura, it-twemmin, it-tradizzjonijiet u l-bżonnijiet tiegħu. Filwaqt li l-parteċipanti ser ikunu mitluba jiffukaw fuq pajjiż wieħed, ser jagħrfu wkoll li kull pajjiż bil-karatteristiċi uniċi tiegħu jiswa biex ikun parti minn dinja waħda globalizzata-Pjaneta Earth

View Lesson