These are the lessons available for :

Primary School,
Year 6,
You are currently seeing lessons for : Primary School and Year 6 .
Year 6 PSCD

Assertive Behaviour

This lesson emphasizes the use of Assertive instead of Passive or Aggressive Behaviour.

View Lesson
Year 6 Maltese

Fehim mill-Qari u Kitba – It-Tbassir tat-Temp

It-tfal se jitħarrġu fil-ħila tal-qari fejn permezz tas-silta pprovduta, it-tfal se jidraw jaqraw b’kunfidenza filwaqt li jisiltu t-tagħrif meħtieġ biex jirrispondu mistoqsijiet dwar silta li tipprovdi wkoll attività tal-kitba li hi l-kitba ta’ informazzjoni.

View Lesson
Year 6 Maltese

Fehim mill-Qari u Kitba – Simon jgħid

It-tfal se jitħarrġu fil-ħila tal-qari fejn permezz tas-silta pprovduta, it-tfal se jidraw jaqraw b’kunfidenza filwaqt li jisiltu t-tagħrif meħtieġ biex jirrispondu mistoqsijiet dwar silta li tipprovdi wkoll attività tal-kitba li hi l-kitba ta’ istruzzjonijiet.

View Lesson
Year 6 Maltese

Fehim mill-Qari u Kitba- Il-Pjaneti

It-tfal se jitħarrġu fil-ħila tal-qari fejn permezz tas-silta pprovduta se jidraw jaqraw b’kunfidenza filwaqt li jisiltu t-tagħrif meħtieġ biex jirrispondu mistoqsijiet dwar silta li tipprovdi wkoll attività tal-kitba li hi l-kitba ta’ kartolina.

View Lesson
Year 6 Maltese

Kitba – Il-Kitba ta’ Artiklu

F’din il-lezzjoni t-tfal se jitħarrġu fil-ħila tal-kitba u se jitgħallmu kif jiktbu artiklu.

View Lesson
Year 6 Maltese

Taħdit – Struzzjonijiet

Permezz ta’ din il-lezzjoni tat-taħdit, it-tfal se jitgħallmu kif jagħtu struzzjonijiet.

View Lesson
Year 6 Maltese

Fehim mill-Qari – Il-Mappa tar-Raħal

Hawnhekk it-tfal se jitħarrġu fil-ħila tal-qari fejn permezz tas-silta se jidraw jaqraw bis-sens u b’kunfidenza filwaqt li jisiltu t-tagħrif meħtieġ biex jirrispondu mistoqsijiet dwar silta.

View Lesson
Year 6 Maltese

Smigħ – Inbdilt

It-tfal se jħaddmu l-ħila tas-smigħ billi jisimgħu silta u wara jwieġbu mistoqsijiet dwarha.

View Lesson
Year 3 PSCDYear 4 PSCD

Healthy vs Junk Food

This is a Media Education and PSCD lesson about the need to work more on eating Healthy and less Junk Food.

View Lesson
Year 5 Physical EducationYear 6 Physical Education

Physical Home Workout 6: Yr 5-6

These are home workouts from PE teacher Mr. Darren from St. Benedict College. Workouts last between 10- 60 minutes. Choose one and keep on moving! These are workouts that can be done by the both children and parents!

View Lesson
Year 5 Physical EducationYear 6 Physical Education

Physical Home Workout 5: Yr 5-6

These are home workouts from PE teacher Mr. Darren from St. Benedict College. Workouts last between 10- 60 minutes. Choose one and keep on moving! These are workouts that can be done by the both children and parents!

View Lesson
Year 4 PSCDYear 5 PSCD

Peace – Love – Joy

This is a three subject lesson involving Media Education – Religious Studies – PSCD about three common and related and very important subjects. The importance of Peace, Love and Joy between ourselves and the World in General.

View Lesson
Year 6 Music

Id-Dghajsa Tal-Latini

This is a singing lesson. The song lends itself to cross-curricular teaching with Maltese and Social Studies.

View Lesson
Year 6 PSCD

Medicine – Use it wisely

This lesson will help students to reflect on the dangers of using medicine wrongly. The use and misuse of antibiotics as well as how one can prevent needing to take medicine are also brought up.

View Lesson
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Barmil ta’ Ndiema

Matul dan il-ħin ta’ tagħlim, il-parteċipanti huma mistiedna jiftakkru meta u għal xiex talbu maħfra riċentament. Hekk kif jirrifflettu dwar dak li jiddispjaċihom, se jgħinhom jagħrfu li mhux la kemm tgħid ‘jiddispjaċini’ imma wkoll trid tkun ħierġa mill-qalb għax inkella ma tkun tfisser xejn. L-għan ta’ din il-lezzjoni hu li l-parteċipanti jitolbu apoloġija ta’ vera billi jagħmlu bidliet konkreti fl-imġiba tagħhom.

View Lesson
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Sorry Bin

During this learning time, participants will be invited to recall when and for what, they asked for forgiveness recently. Reflecting on what they were sorry about, will help them recognise that saying sorry without meaning it is worthless. The lesson aims at having its participants practice meaningful apologies by doing concrete changes in their behaviour.

View Lesson
Year 6 Physical Education

Football drills

I can perform the skills required to play football, Such as: passing and dribbling

View Lesson
Year 3 EnglishYear 4 English

Escape Room

Do you wish to give your little one a reason to read and solve puzzles? Then try this out. It involves some preparations but believe you me, it’s worth it! They will have a blast whilst learning!

View Lesson
Year 6 Maths

Data Handling – Charts, Graphs and Diagrams.

This lesson provides older mathematicians with an opportunity to collect, analyse, interpret and communicate statistical information.
Also, during this lesson children will revise key points that they need to know about each type of graph or chart. Children are asked to identify deliberate mistakes and suggest improvements. The aim of this task is to help children overcome common misconceptions.

View Lesson
Year 6 Maths

Area of Triangle

This lesson provides an opportunity to junior mathematicians to work out the area of a right angled triangle by considering it as half a rectangle.

View Lesson
Year 6 Maths

Classifying Triangles

This lesson will equip young mathematicians with the ability to classify triangles according to the length of their sides and the size of their angles. The focus will be on the equilateral triangle, scalene triangle, isosceles triangle and the right-angled triangle.

View Lesson
Year 6 Maths

Masking Tape Fun – Measuring Angles using a Protractor

Whilst having fun with masking tape our young mathematicians will show us that they can estimate, sort, measure and draw / make angles up to 180 degrees using a protractor.

View Lesson
Year 6 Social Studies

It-Tempji Preistoriċi Maltin

Nidentifikaw it-tempji preistoriċi prinċipali fil-Gżejjer Maltin u nistħarrġu xi twemmin seta’ kellhom il-Maltin ta’ dak iż-żmien. Naraw kif nistgħu nibżgħu għat-tempji u għaliex.

View Lesson
Year 5 Physical EducationYear 6 Physical Education

Physical Home Workout 5: Yr 5-6

These are home workouts from PE teacher Mr. Darren from St. Benedict College. Workouts last between 10- 60 minutes. Choose one and keep on moving! These are workouts that can be done by the both children and parents!

View Lesson
Year 6 Maltese

Fehim mill-Qari u Kitba – Festi Pubbliċi u Nazzjonali f’Malta

It-tfal se jitħarrġu fil-ħila tal-qari fejn permezz tas-silta pprovduta, it-tfal se jidraw jaqraw b’kunfidenza filwaqt li jisiltu t-tagħrif meħtieġ biex jirrispondu mistoqsijiet dwar silta.

View Lesson
Year 6 Ethics

Term 3 Lesson 11 Humanist celebrations – naming ceremonies

The objective of this lesson for the students to become more tolerant and respectful towards those of other religous faiths and those who have no god and no religious outlook.
This is done through the exploration of Humanist celebrations. This lesson will explore naming ceremonies.

View Lesson
Year 6 Ethics

Humanist Celebrations – Marriages

The objective of this lesson for the student to become more tolerant and respectful towards those of other religious faiths and those who have no god and no religious outlook.
This is done through the exploration of Humanist celebrations. This lesson will explore marriages.

View Lesson
Year 5 EnglishYear 6 English

MEDIA: Stay-at-Home English Resource Pack for Years 5-6

This English Resource Pack includes a series of lessons which are meant to be done in one school week (5 days) in slots of around 40 minutes. This topic is spread over one scholastic week.

View Lesson
Year 6 Ethics

Term 3 Lesson 9 Humanist Celebrations

The objective of this lesson for the student to become more tolerant and respectful towards those of other religous faiths and those who have no god and no religious outlook.
This is done through the exploration of religious and Humanist celebrations.

View Lesson
Year 6 Social Studies

Malta during the Second World War

By looking at and interpreting pictures of Malta during the Second World War we can reflect about the great suffering and the horrors of war.

View Lesson
Year 6 Ethics

Lesson Title: Lesson 10 Humanist Celebrations 2

The objective of this lesson for the student to become more tolerant and respectful towards those of other religious faiths and those who have no god and no religious outlook. This is done through the exploration of Humanist celebrations

View Lesson
Year 6 Religion

Kap 9: Lanterni Lezzjoni 9.3: Melħ u Dawl

L-istudenti jifhmu li Ġesù qed jagħmel stedina biex b’dak li nagħmlu u ngħidu nkunu dawl għall-oħrajn u jagħrfu li kull bniedem, hu ta’ liema età hu, jista’ wkoll ikun il-melħ tal-art.

View Lesson
Year 6 Religion

Kap 9: Lanterni Lezzjoni 9.2: L-Umanità li tgħaqqadna

L-istudenti jkunu kapaċi jifhmu li minkejja d-differenzi li jeżistu fost il-bnedmin, hemm xi ħaġa li tgħaqqadna lkoll flimkien u din hija l-umanità tagħna.

View Lesson
Year 6 PSCD

Time management

The lesson will enable the students to reflect on how they manage their time. Students will learn how to organise their time better, how to prioritize and balance their commitments.

View Lesson
Year 6 Music

The Folk Music of Ireland

Students will learn about some of the instruments used in traditional Irish folk music. They will hear some traditional and modern folk pieces of music and watch some modern Irish dancing, based on traditional dance steps.

View Lesson
Id-dar Komuni Taghna thumbnail
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Id-Dar Komuni Tagħna

Matul dan il-ħin ta’ tagħlim il-parteċipanti huma mistiedna, jiddentifikaw li d-Dinja hija d-dar komuni tagħna. Filwaqt li japprezzaw is-sbuħija tagħha, ser jirrikonoxxu li aħna l-umani qegħdin neqirdu darna b’diversi modi. Il-parteċipanti ser jirrifflettu fuq azzjonjiiet sempliċi favur l-ambjent sostenibbli li huma jistgħu jagħmlu biex isewwu l-ħsara li saret lid-dinja kemm għall-ġid tagħna kif ukoll għall-ġenerazzjonijiet futuri.

View Lesson
Id-dar Komuni Taghna thumbnail
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Our Common Home

During this learning time, participants will be invited to identify Earth as our common home. While appreciating its beauty they are to recognize that we humans are destroying our common home in various ways. Participants are to reflect on simple eco-actions which they can make to restore our Earth for us and for future generations.

View Lesson
Empty plate featured image
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Platt Vojt

Matul dan il-ħin ta’ tagħlim, il-parteċipanti huma mistiedna jiddeskrivu, jiftakru fit-togħma u jkunu grati għall-ikell favorit tagħhom. Meta jirrelataw it-togħma tajba ma’ kemm iħossuhom tajjeb wara li jieklu l-ikel favorit tagħhom, il-parteċipanti huma mistiedna jiftakru fin-nuqqas ta’ ikel u fil-ġuħ li jeżisti madwar id-dinja minħabba inġustizzja u kilba ekonomika. L-għan ta’ din il-lezzjoni hu li jħeġġiġna biex niġġieldu kontra l-inġustizzja u l-kilba ekonomika b’kull mod, inkluż bit-talb.

View Lesson
Empty plate featured image
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Empty Plate

During this learning time, participants are invited to describe, recall the taste, and be grateful for their favourite food. While relating this good taste to the good mood which follows after eating their favourite meals, participants will then be reminded of the worldwide famine and hunger resulting from injustice and economic-greed. This lesson’s main aim is to awaken our inner spirits to fight against injustice and economic greed with all our might, including that of prayer.

View Lesson
Year 6 Ethics

Term 3 Lesson 8 Agnosticism, Atheism, Humanism

The objective for this lesson is for the students to be provided with a very basic account of secular humanism, and revise the terms agnosticism and atheism

View Lesson
Year 6 Ethics

Term 3 Lesson 7 What does it mean to be atheist or agnostic?

The objective for this lesson is for the students to be provided with a very basic account of atheism, theism and agnosticism.

View Lesson
Year 5 Physical EducationYear 6 Physical Education

Physical Home Workout 3: Yr 5-6

These are home workouts from PE teacher Mr. Darren from St. Benedict College. Workouts last between 30- 60 minutes. Choose one and keep on moving! These are workouts that can be done by both children and parents!

View Lesson
Year 5 Physical EducationYear 6 Physical Education

Physical Home Workout 2: Yr 5-6

These are home workouts from PE teacher Mr. Darren from St. Benedict College. Workouts last between 30- 60 minutes. Choose one and keep on moving! These are workouts that can be done by both children and parents!

View Lesson
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Bnadar ta’ Talb

Matul dan il-ħin ta’ tagħlim, il-parteċipanti huma mistiedna jiddentifkaw l-użu tal-bnadar u kif jagħmlu hekk jirrelataw il-bnadar mal-pajjiżi rispettivi. Kull pajjiż għandu l-poplu, l-abitat, il-kultura, it-twemmin, it-tradizzjonijiet u l-bżonnijiet tiegħu. Filwaqt li l-parteċipanti ser ikunu mitluba jiffukaw fuq pajjiż wieħed, ser jagħrfu wkoll li kull pajjiż bil-karatteristiċi uniċi tiegħu jiswa biex ikun parti minn dinja waħda globalizzata-Pjaneta Earth

View Lesson
flag prayer featured pic
Year 5 Spiritual DevelopmentYear 6 Spiritual Development

Flags Prayers

During this learning time, participants will be invited to identify the use of flags and correlate flags to their respective countries. Each of which has its people, habitat, culture, belief, traditions and needs. While participants will be asked to focus on one country, they will also become aware that every country with its characteristics is valuable in forming part of one globalized world-planet Earth.

View Lesson
Year 6 Maltese

Insebbħu l-Kitba – Qwiel u Idjomi

Permezz ta’ din il-lezzjoni, it-tfal se jitgħallmu diversi qwiel sabiex jitgħallmu jużawhom fix-xogħol tal-kitba tagħhom.

View Lesson
Year 6 Maltese

Fehim mill-Qari u Kitba -Avviżi Kulturali

It-tfal se jitħarrġu fil-ħila tal-qari fejn permezz tas-silta pprovduta, it-tfal se jidraw jaqraw b’kunfidenza filwaqt li jisiltu t-tagħrif meħtieġ biex jirrispondu mistoqsijiet dwar silta li tipprovdi wkoll attività tal-kitba li hi l-kitba ta’ avviż.

View Lesson
Year 6 Religion

Kap 9: Lanterni Lezzjoni 9.1: Kultura u reliġjon

L-istudenti jsiru iktar konxji li fid-dinja hawn nies li għandhom kulturi differenti u jagħrfu li hawn nies ukoll li barra l-kultura għandhom twemmin differenti.

View Lesson
Year 6 Music

Sound Effects: The Art of Foley

Music and sound are both important whether we are watching a film or a cartoon. In this lesson, students will learn about the art of Foley.

View Lesson
Year 6 Music

String Instruments

Students will learn about some common string instruments. They will also learn a song with a ukulele accompaniment.

View Lesson