These are the lessons available for :

Middle School,
Year 7,
You are currently seeing lessons for : Middle School and Year 7 .
Year 7 English

Year 7 Stay-at-home pack (4) SCIENCE and TECHNOLOGY

This Year 7 resource pack includes tasks aimed at practising the four language skills – Listening, Reading, Speaking and Writing. The tasks focus on ‘Science and technology’ as a theme. Answers are provided at the end of the pack.

View Lesson
Year 7 PSCD

Being Together vs Loneliness

This is a Media Education and PSCD lesson that deals with the issues of being together or feeling lonely. How can we try to socialize and help each other as opposed to feeling lonely.

View Lesson
Year 7 Arabic

I’m Caillou!

This is a story of a small boy called Caillou speaking in Arabic!

View Lesson
Year 7 FrenchYear 9 French First Year

La description physique

This lesson is based on the physical descriptions. It involves listening and writing skills.

View Lesson
Year 7 Maltese Track 3

Is-Sunett Ingliż

Tagħrif u apprezzament tal-oriġini tas-sunett Ingliż u t-teatru Shakespearjan

View Lesson
Year 7 Maths Track 3

2015 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 7 Maths Track 2

2015 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 7 Maths Track 1

2015 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 7 D&TYear 8 D&T

Marking Out and Measuring

This lesson will introduce students to the importance and techniques of marking out and measuring and the essential tools needed to carry out such tasks. Students will learn the correct use of certain tools for marking out and measuring.

View Lesson
Year 7 Geography

Mapep u Pjanti 3: Simboli fuq il-mapep u t-Tifsira tas-Simboli

F’din il-lezzjoni se nitgħallem dwar l-użu tas-simboli fuq mapep u pjanti. Se nkun naf x’inhi t-Tifsira tal-Mappa u kif din hija ta’ għajnuna biex naqra mappa. Se nuża wkoll Google Maps biex nara l-użu tas-simboli fuq mappa diġitali.

View Lesson
Year 7 Maths Track 1

2016 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 7 Maths Track 2

2016 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 7 Maths Track 3

2016 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 7 FrenchYear 9 French First Year

Clément est dans la lune.

This is a short lesson based on listening skills.

View Lesson
Year 7 SpanishYear 9 Spanish First Year

Reading Comprehension: Sol y Luna

In this lesson you will practice your reading and comprehension skills.

View Lesson
Year 7 Home Economics

Breakfast – Start Your Day the Healthy Way

Breakfast is the most important meal of the day. Breakfast means breaking the fast. A fast is a time when no food is eaten. Having breakfast makes it easier to avoid unhealthy snacking. A good breakfast can also expand the range of nutrients in your diet.
This lesson is about:
• the importance of breakfast
• how to plan various healthy breakfast options

View Lesson
Year 7 German

Learn German with Songs: Die Formen & Das Geburtstagslied

Here are 2 songs which will help you master German vocabulary and pronunciation: The Shapes and The Birthday Song .

View Lesson
Year 7 Home Economics

Safety and Hygiene Practices in Home Economics

Poor cleaning and personal hygiene habits in the Food Lab can cause food contamination, food poisoning, and spread of infection. Sharp objects like knives and mishandling of electrical appliances can be dangerous. The observation of safety and hygiene rules during practical sessions is of utmost importance.
This lesson is about:
• safe and hygienic practices during the preparation, cooking and storage of food.

View Lesson
Year 7 Geography

Mapep u Pjanti 2: Inkejlu d-distanza fuq Mappa

F’din il-lezzjoni se nitgħallem x’inhi skala ta’ mappa u għalfejn tintuża. Se nagħraf tliet tipi ta’ skali differenti u xi jfissru. Se nitgħallem ukoll inkejjel fuq mappa diġitali permezz ta’ Google Maps.

View Lesson
Year 7 Geography

Mapep u Pjanti 1: Introduzzjoni

F’din il-lezzjoni se nitgħallem dwar xi karatteristiċi li jiddistingwu mappa minn pjanta. Se nsir naf aktar informazzjoni dwar il-mapep u l-pjanti u dwar l-użu tagħhom. Se nitgħallem x’inhi rotta u l-użu tagħha fuq mappa.

View Lesson
Year 7 Religion

Il-ġmiel tar-rikonċiljazzjoni

L-istudenti jifhmu xi tfisser il-kelma konverżjoni filwaqt li nirreferu għall-parabboli li kien jgħallem bihom Ġesù.

View Lesson
Year 7 Religion

Mit-Testment il-Qadim

F’din il-lezzjoni l-istudenti jkunu kapaċi jispjegaw u janaliżżaw kif personaġġi mit-Testment il-Qadim ġabu ruħhom quddiem l-esperjenza tat-tbatija u tal-ħażen.

View Lesson
Year 7 Religion

Għandi ktieb-gwida

L-istudenti jkunu kapaċi jiddiskutu li l-Bibbja hi ktieb gwida ta’ ħajjitna u jiddiskutu kif il-Bibbja hi ktieb ispirat minn Alla.

View Lesson
Year 7 Religion

Iqbal Masih

Kapaċi – Nitkellem dwar Iqbal Masih, personaġġ li mexa fuq l-eżempju ta’ Ġesù billi fil-ħajja tiegħu baqa’ juri rispett u fedeltà lejn dak li Alla ried minnu.

View Lesson
Year 7 Maths Track 1

2017 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 7 Maths Track 2

2017 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 7 Maths Track 3

2017 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 7 Maltese CCPYear 7 Maltese Track 1

Il-Kultura: Dak li jagħmilna Maltin

Sa tmien din il-lezzjoni l-istudenti se:
1. jiddiskutu fi gruppi aspetti li jiddistingwu l-identità tagħna;
2. jiktbu paragrafu dwar l-identità Maltija;
3. jaqsmu dak li jkunu ddiskutew fi grupp mal-kumplament tal-klassi.

View Lesson
Year 7 Spiritual Development

Għaffeġ u Armi

Matul dan il-ħin ta’ tagħlim, il-parteċipanti huma mistiedna jiftakkru meta u għal xiex talbu maħfra riċentament. Hekk kif jirrifflettu dwar dak li jiddispjaċihom, se jgħinhom jagħrfu li mhux la kemm tgħid ‘jiddispjaċini’ imma wkoll trid tkun ħierġa mill-qalb għax inkella ma tkun tfisser xejn. L-għan ta’ din il-lezzjoni hu li l-parteċipanti jitolbu apoloġija ta’ vera billi jagħmlu bidliet konkreti fl-imġiba tagħhom.

View Lesson
Year 7 Spiritual Development

Squash and Throw

During this learning time, participants will be invited to recall when and for what, they asked for forgiveness recently. Reflecting on what they were sorry about, will help them recognise that saying sorry without meaning it is worthless. The lesson aims at having its participants practice meaningful apologies by doing concrete changes in their behaviour.

View Lesson
Year 7 Music

Let’s Play Recorder!

By the end of this activity you will be able to:
-I can play (and revise) several notes on the recorder
– I can distinguish between different recorder sizes
– I can play different tunes on my recorder
– I can play a tune as a duet with an audio track

View Lesson
Year 7 Music

Creating my own Rhythmic Patterns

At the end of this lesson you will be able to:
– I can perform more varied music from memory
– perform varied rhythmic patterns
– compose a simple rhythmic pattern

View Lesson
Males
Year 7 Science

7.6 – The Human Male Reproductive System and Cells

By the end of this lesson, you will be able to:
(1) identify the different organs of the male reproductive systems and their functions , and
(2) label and distinguish the male reproductive cells from other specialised animal cells .

View Lesson
Year 7 ItalianYear 9 Italian First Year

Dire l’ora in italiano

Telling the time in Italian (in hours only)

View Lesson
Year 7 Maths Track 1

2018 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 7 Maths Track 2

2018 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 7 Maths Track 3

2018 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 7 French

Comprehénsion des écrits

This is a reading comprehension.

View Lesson
Year 7 Maltese Track 3

Il-Limerikk

Il-Kisba tal-Kitba numru 7: Nikteb, waħdi jew ma’ sħabi, poeżiji jew taqbiliet ta’ ġeneri u forom differenti għall-gost fuq temi li jolqtuni u li jkun fihom figuri tat-taħdit u tal-ħoss sempliċi.

View Lesson
Year 7 FrenchYear 9 French SPA Level 1

Ma Famille

This lesson is based on vocabulary about my family

View Lesson
Year 7 French

Compréhension des écrits

This is a short reading comprehension.

View Lesson
Lingwini FrenchYear 7 French

Months of the year – Les mois de l’année

This is a lesson based on a song about the months of the year in French.

View Lesson
Year 7 Science

7.3 – Specialised Cells

At the end of this set of activities you will be able to
1. Identify some examples and functions of specialised cells.

View Lesson
Lingwini FrenchYear 7 French

The days of the week – Les jours de la semaine

This lesson is based on the days of the week in French

View Lesson
Lingwini FrenchYear 7 French

La Tour Eiffel

This lesson is about French culture.

View Lesson
Lingwini FrenchYear 7 French

Le château de Versailles

This is a short lesson about French culture.

View Lesson
Year 7 Religion

Ġesu l-aqwa għalliem

L-istudenti jkunu kapaċi jispjegaw permezz ta’ eżempji kif Ġesù hu l-aqwa għalliem. Ġesù hu dak li jgħallem il-valuri tal-imħabba, tal-karità, tal-ħniena u tal-maħfra. Naraw ukoll x’inhi parabbola kif ukoll naraw għaliex Ġesù kien juża l-parabboli fit-tagħlim tiegħu.

View Lesson
Lingwini FrenchYear 7 French

les couleurs

This is a lesson based on a song about colours in French

View Lesson
Year 7 French

Le Présent des Verbes en -ER

In this lesson, students have an explanation as regards how to conjugate the present tense of regular verbs ending in ER. This is followed by exercises that they can work out.

View Lesson
Year 7 ICT C3

Spero Edu – Offline (Task 3)

Another challenge to use sphero edu in offline mode. In this task new commands are introduced including the ‘Spin’ command and the event ‘On-Collision’. A “ping-pong” game will be played between two players. No installation or registration is required.

View Lesson

Other Subjects