These are the lessons available for :

Middle School,
Year 8,
You are currently seeing lessons for : Middle School and Year 8 .
Year 8 Geography

Il-proċedura ta’ ‘Drop, Cover and Hold’

L-iskop ta’ din il-lezzjoni huwa li l-istudenti jsiru jafu x’għandhom jagħmlu waqt li jkun qed iseħħ terremot billi jsegwu l-proċedura ta’ ‘Drop, Cover and Hold’.

View Lesson
Year 8 Maths Track 3

2015 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 8 Maths Track 2

2015 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 8 Maths Track 1

2015 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 8 FrenchYear 9 French First Year

Revision – Passé Composé ( avec être)

This lesson is based on revision of the past tense – The passe compose with the auxiliary verb ‘etre’.

View Lesson
Year 8 Geography

Aspetti negattivi u pożittivi li tgħix f’zoni tettonikament attivi

L-iskop ta’ din il-lezzjoni huwa li l-istudenti jsiru jafu dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi li nies jgħixu f’postijiet li huma tettonikament attivi.

View Lesson
Year 7 D&TYear 8 D&T

Marking Out and Measuring

This lesson will introduce students to the importance and techniques of marking out and measuring and the essential tools needed to carry out such tasks. Students will learn the correct use of certain tools for marking out and measuring.

View Lesson
Year 8 FrenchYear 9 French SPA Level 1

Compréhension des écrits

This lesson is based on a reading comprehension.

View Lesson
Year 8 English

Year 8 Stay-at-home pack Homes

This pack contains four tasks, one for each of the skills i.e. Listening, Speaking, Reading and Writing all centred around the theme, Homes.

View Lesson
Year 8 Geography

Każ ta’ vulkan: Eyjafjallajökull fl-Iżlanda

L-iskop ta’ din il-lezzjoni huwa li naraw każ ta’ żbroff ta’ vulkan fl-Iżlanda- (20 ta’ Marzu, 2010 u 14 t’ April, 2010) u l-perikli marbuta ma’ dan l-iżbroff.

View Lesson
Year 8 Maths Track 3

2016 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 8 Maths Track 2

2016 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 8 Maths Track 1

2016 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 8 SpanishYear 9 Spanish First Year

Reading Comprehension: El Niño y el Mar

In this lesson you will practice your reading and comprehension skills.

View Lesson
Year 8 Science

1.5 The Human Circulatory System

At the end of this set of activities you will be able to
1. Label the blood circulatory system
2. Identify the main components of the blood circulatory system (blood, heart, arteries and veins)
3. Describe the components of blood as red blood cells, white blood cells, platelets, plasma and describe their function.

View Lesson
Year 8 Science

1.4 Smoking

What should you expect from this lesson?
At the end of this set of activities you will be able to
1. Describe the effects of smoking on the lungs.
2. Identify tar, nicotine and carbon monoxide as the main three harmful ingredients in cigarette smoke.
3. Identify smoking as an unhealthy habit.

View Lesson
Year 8 Geography

L-istruttura interna ta’ vulkan

L-iskop ta’ din il-lezzjoni huwa li l-istudenti jkunu kapaċi jillejbiljaw l-istruttura interna ta’ vulkan.

View Lesson
Year 8 FrenchYear 9 French First Year

La Ville

This is a lesson based on listening and writing skills

View Lesson
lungs II
Year 8 Science

1.3 Breathing System

At the end of this set of activities you will be able to:
1. Describe the structure of the lungs.
2. Explain the role of the rib cage and the diaphragm during breathing.

View Lesson
Year 8 Maths Track 2

2017 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 8 Maths Track 1

2017 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 8 Maths Track 3

2017 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 7 Maltese CCPYear 7 Maltese Track 1

Il-Kultura: Dak li jagħmilna Maltin

Sa tmien din il-lezzjoni l-istudenti se:
1. jiddiskutu fi gruppi aspetti li jiddistingwu l-identità tagħna;
2. jiktbu paragrafu dwar l-identità Maltija;
3. jaqsmu dak li jkunu ddiskutew fi grupp mal-kumplament tal-klassi.

View Lesson
Year 8 GermanYear 9 German First Year

Orientierung in der Stadt / Finding your Way around the City

Aim of the lesson: In this lesson you will learn how to ask for and give directions using simple expressions and vocabulary in German.

View Lesson
Year 8 Spiritual Development

Għaffeġ u Armi

Matul dan il-ħin ta’ tagħlim, il-parteċipanti huma mistiedna jiftakkru meta u għal xiex talbu maħfra riċentament. Hekk kif jirrifflettu dwar dak li jiddispjaċihom, se jgħinhom jagħrfu li mhux la kemm tgħid ‘jiddispjaċini’ imma wkoll trid tkun ħierġa mill-qalb għax inkella ma tkun tfisser xejn. L-għan ta’ din il-lezzjoni hu li l-parteċipanti jitolbu apoloġija ta’ vera billi jagħmlu bidliet konkreti fl-imġiba tagħhom.

View Lesson
Year 8 Spiritual Development

Squash and Throw

During this learning time, participants will be invited to recall when and for what, they asked for forgiveness recently. Reflecting on what they were sorry about, will help them recognise that saying sorry without meaning it is worthless. The lesson aims at having its participants practice meaningful apologies by doing concrete changes in their behaviour.

View Lesson
Year 8 GermanYear 9 German First Year

Ich gehe zum / zur … / I go to …

Aim of the lesson: In this lesson you will learn how to form and understand simple expressions and sentences using the preposition zu / to in German.

View Lesson
Year 8 GermanYear 9 German First Year

Wie kommst du hin? / How do you get there?

Aim of the lesson: In this lesson you will learn how to form and understand simple expressions and sentences using the preposition mit / by with means of transport in German.

View Lesson
Year 8 French

Le Petit Déjeuner (Breakfast)

This is an introductory lesson to the topic of food, especially about food one eats for breakfast.

View Lesson
Year 8 Geography

L-effetti taċ-ċaqlieq tal-qxur tettoniċi: Terremoti, vulkani u muntanji mmewġa

L-iskop ta’ din il-lezzjoni huwa li l-istudenti jkunu kapaċi jsemmu u jifhmu t-tliet effetti tal-qxur tettoniċi: terremoti, vulkani u muntanji mmewġa.

View Lesson
Year 8 Maths Track 1

Week 10 – Averages & Range

At the end of this lesson you will be able to:
[1] find the mean of a set of ungrouped data.
[2] find the median of a set of ungrouped data.
[3] find the mode of a set of ungrouped data.
[4] find the range of a set of ungrouped data.
[5] differentiate between the mean, median, mode and range of a set of ungrouped data.

View Lesson
Year 8 Maths Track 1

2018 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 8 Science

1.2 The Human Digestive System

At the end of this set of activities you will be able to:
1. Identify the structure of the digestive system and recognize that food needs to be digested to be used by the body.
2. Label the digestive system and explain the function of the different parts.
3. Describe the role of enzymes and other juices in digestion.

View Lesson
Year 8 Science

1.1 The Food that We Eat

At the end of this set of activities you will be able to:

1. Identify some food substances, their use and their sources.
2. Describe what a balanced diet is.
3. Identify the 7 basic food substances, their use, sources and amounts needed for a balanced diet.
4. Link certain foods with healthy and unhealthy diets.
5. Explain why a balanced diet changes with age, activity and occupation.

View Lesson
Year 8 PSCD

Media Education and PSCD – Eating Habits

This is a lesson that makes part of the PSCD syllabus for Year 8 (Form 2) about Eating Habits – disorders and cures.

View Lesson
Year 8 Maths Track 3

2018 Annual Examination – Mathematics

Mathematics Annual Examination issued by Directorate for Learning and Assessment Programmes

View Lesson
Year 8 Maths Track 2

2018 Annual Examination – Mathematics

The following documents may be accessed in the Resources Section:

View Lesson
Year 8 Maltese Track 3

Il-Kollettiv

Sa tmiem il-lezzjoni l-istudenti se jitgħallmu x’inhu kollettiv.

View Lesson
Year 8 French

Comprehénsion des écrits

This is a lesson based on reading skills.

View Lesson
Year 8 French

Compréhension des écrits

This is a reading comprehension.

View Lesson
Year 8 French

Le passé composé pt 2

This lesson is based on a further explanation about the passe compose.

View Lesson
Year 8 GermanYear 9 German First Year

Verkehrsmittel / Means of Transport

Aim of the lesson: In this lesson you are going to learn about the means of transport in Germany and German vocabulary related to transport.

View Lesson
Lingwini FrenchYear 7 French

Months of the year – Les mois de l’année

This is a lesson based on a song about the months of the year in French.

View Lesson
Year 8 Geography

L-istruttura tad-dinja u l-Kurrenti Konvezzjonali (1)

L-iskop ta’ din il-lezzjoni huwa li l-istudenti jkunu kapaċi jagħrfu l-erba’ saffi interni tad-dinja u kif il-kurrenti konvezzjonali jċaqalqu l-qxur tettoniċi tad-dinja.

View Lesson
Year 8 Home Economics

Nutrients – Fats

Fat plays an important part in a healthy diet, though some types are healthier than others.
The lesson is about:
– the functions of fat in the diet,
– sensible use and effects of excess fat.

View Lesson
Year 8 Maths Track 2

Week 9 – Directed Numbers

At the end of this lesson you will be able to:
[1] add and subtract directed numbers.
[2] multiply and divide directed numbers
[2] evaluate linear expressions by substituting directed numbers.

View Lesson
Lingwini FrenchYear 7 French

The days of the week – Les jours de la semaine

This lesson is based on the days of the week in French

View Lesson
Lingwini FrenchYear 7 French

La Tour Eiffel

This lesson is about French culture.

View Lesson
Lingwini FrenchYear 7 French

Le château de Versailles

This is a short lesson about French culture.

View Lesson
Year 8 FrenchYear 9 French Third Year

Trouver des excuses!

This lesson is about finding excuses. ( speaking skills/writing skills)

View Lesson

Other Subjects